PFAS update

Publicatiedatum:
26/10/2023

PFAS update

Meer dan 5.600 opmerkingen ontvangen op voorstel PFAS-beperking.

Erbivo informeert u graag dat meer dan 4.400 organisaties, bedrijven en individuen hun opmerkingen en informatie hebben ingediend met betrekking tot het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken binnen de Europese Economische Ruimte. Op 25 september, aan het einde van de raadplegingsperiode, had ECHA meer dan 5.600 opmerkingen ontvangen van deze diverse groep stakeholders.

Wat zijn de volgende stappen?

De opmerkingen zullen onderworpen worden aan een grondige evaluatie door de wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA. Opmerkingen die substantiële en op bewijs gebaseerde informatie verschaffen, zullen meegenomen worden in het proces van adviesvorming.

De vijf landen die oorspronkelijk het voorstel hebben opgesteld, zullen ook de inbreng van de raadpleging bestuderen en overwegen om hun oorspronkelijke voorstel aan te passen op basis van deze feedback.

Veel van de opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ingediend, zijn reeds openbaar beschikbaar op de website van ECHA. Vertrouwelijke informatie aangeduid door de betrokkenen zal niet openbaar gemaakt worden. Opmerkingen die kort voor het verstrijken van de deadline zijn ingediend, worden momenteel verwerkt en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Wat betreft de volgende stappen: de RAC en SEAC zullen het voorgestelde beperkingsscenario evalueren en alle relevante informatie bestuderen die is verkregen tijdens de raadpleging. Tijdens een reeks vergaderingen zullen deze comités onafhankelijke wetenschappelijke adviezen ontwikkelen, waarbij ze aandacht besteden aan alle relevante aspecten en betrokken sectoren.

ECHA zal de definitieve adviezen zo snel mogelijk aan de Europese Commissie overhandigen, waarbij een grondig onderzoek door de wetenschappelijke comités gewaarborgd is. Zodra de comités hun adviezen hebben goedgekeurd, zullen deze openbaar gemaakt worden. Ten slotte zal de Europese Commissie, samen met de lidstaten van de EU, een besluit nemen met betrekking tot de beperking.

Achtergrondinformatie

Het initiatief voor de beperking werd genomen door de autoriteiten van Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden, die het voorstel op 13 januari 2023 hebben ingediend bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen). Het doel van dit voorstel is om de emissie van PFAS in het milieu te verminderen en tegelijkertijd producten en processen veiliger te maken voor de menselijke gezondheid. De raadplegingsperiode voor dit initiatief besloeg een tijdsbestek van zes maanden, van 22 maart tot 25 september 2023.

Bron: https://echa.europa.eu